Sint Annahof of Joostenpoort

Het Sint Annahof of Joostenpoort is een hofje aan de Zegerstraat.
Het hofje heeft ook een fraaiere poort aan het eind van de Doelengracht, die daar aangeduid wordt als de 5e Binnenvestgracht.

Het hofje werd gesticht in 1503 door Joost Hendricksz. van der Strijpen van Duivelandt ten behoeve van dertien weduwen of maagden, ouder dan 40 en van onbesproken gedrag. Als stichters worden ook wel genoemd Geertruit Joost Hendriksweduwe en haar kinderen Hendrik en Wiggers Joostzonen, die de stichting van het hofje formeel vastlegden, maar zij deden dat vanwege de mondelinge wilsbeschikking van hun man en vader.

Sint Annahof of Joostenpoort
Zegerstraat 14
Leiden

Het hofje wordt beheerd door
Stichting Hofjes Diaconie van de Hervormde Gemeente Leiden
Oude Rijn 44 b/c
2312 GH Leiden

Foto: Niek Bavelaar