Prilhofje

Parallelweg/Pelikaanstraat
Veenendaal

Het hofje wordt beheerd door:
Patrimonium woonservice
Postbus 91
3900 AB Veenendaal
Tel. 0318-557911
www.patrimonium.nl