Klein Sionshof
Hof van Emerentia Banninghs

Poort en woninkjes met topgevels aan een zijde van binnenplaatsje. Zandstenen poort bekroond door fronton met opschrift betreffende de stichting door Hugo van Swieten, vergroot 1505 en 1568, v.m. van Swietenhof, gevestigd in 1641. Eenvoudige woonhuisgevel waarin poort.

Klein Sionshof
Schoolsteeg 3

Het hofje wordt beheerd door
Stichting Hofjes Diaconie van de Hervormde Gemeente Leiden
Oude Rijn 44 b/c
2312 GH Leiden

Foto: Niek Bavelaar