De Hofjesreeks

Al jaren wil het bestuur van het LHB inzicht krijgen hoe en waarom het verschijnsel dat wij kennen onder de naam ‘hofje’, ontstaan is. Omdat de kosten voor gedegen onderzoek naar zo’n onderwerp te hoog bleken te zijn en de mate van belangstelling voor een dergelijke studie te beperkt om een uitgave rendabel te laten zijn, is gekozen voor een andere optie. Het is bedoeling een serie van acht boekjes uit te geven waarin vanuit verschillende invalshoeken het verschijnsel hofje behandeld wordt.

Inmiddels zijn er drie boekjes verschenen en het vierde wordt gepresenteerd tijdens de Najaarsvergadering 2017.

HOFJES ALS PALEIZEN
Stichters, bouwers en bewoners in de 17de en 18de eeuw
door Henk Looijesteijn

OPEN EN BESLOTEN
Het hofje is terug van nooit weggeweest
door Dorine van Hoogstraten

BEVORDERAARS VAN HET GOEDE
Een kleine bestuursgeschiedenis van het Nederlandse hofje
door Henk Looijesteijn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinoud Douwes van Uitgeverij Van Stockum: tel. 06-55831304

Verkrijgbaar bij: Uitgeverij Van Stockum en de betere boekhandel
www.uitgeverijvanstockum.nl

Een uitgave van Stichting Landelijk Hofjesberaad i.s.m. Uitgeverij Van Stockum