Najaar 2017
Hofjeskrant40

Voorjaar 2017
Hofjeskrant39

Najaar 2016
Hofjeskrant38

Voorjaar 2016
Hofjeskrant37

Najaar 2015
Hofjeskrant36

Voorjaar 2015
Hofjeskrant35

Najaar 2014
Hofjeskrant34

Voorjaar 2014
Hofjeskrant33

Najaar 2013
Hofjeskrant32

Voorjaar 2013
Hofjeskrant31

De Hofjeskrant

Het Landelijk Hofjesberaad geeft tweemaal per jaar de Hofjeskrant uit. De Hofjeskrant bevat mededelingen van het bestuur, aankondigingen en verslagen van landelijke bijeenkomsten en informatie over ontwikkelingen die voor besturen van hofjes van belang zijn.
Dat kan gaan over belastingwetgeving en -procedures, onderhoud, restauratie en renovatie, subsidiemogelijkheden, het beheer van hofjes, huur en verhuur, bewonerszaken en -participatie e.d. Ook wordt regelmatig een hofje in de schijnwerpers geplaatst.

Hiernaast een aantal Hofjeskranten die gedownload kunnen worden.
Oudere exemplaren kunt u vinden in het Archief