Hofje Weduwe Roosen

Het hofje werd in 1820 gesticht en uit een fonds werden de benodigde middelen geput. De huisjes dateren uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De vier huisjes met bovenverdiepingen onder één dak waaruit dit hofje bestaat, boden ‘vrij wonen’ aan acht vrouwen. Daarnaast ontvingen zij een uitkering van 150 gulden per jaar.

Dit hofje dat de naam draagt van de stichteres, heeft geen tuin of binnenplaats. Voorheen behoorde ook een huis aan de Lange Leidsedwarsstraat 103 tot de stichting, dat voor drie vrouwen bestemd was.

Hofje Weduwe Roosen
1e Passeerdersdwarsstraat 124-130
1016 XD Amsterdam

Het hofje wordt beheerd door
Diaconie van de Protestantse Gemeente
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel. 020-5353030