Haarlem

Van de meer dan 40 hofjes die Haarlem ooit telde, zijn er nog ruim 20 over. De meeste daarvan zijn te vinden in het centrum van Haarlem. Uitzonderingen zijn het Hofje van Willem van Heythijsen en het Hofje Codde en Van Beresteijn.

De hofjes waren bedoeld voor vrouwen, de praktijk leerde dat mannen slecht een eigen huishouden konden voeren daarom werden mannen ondergebracht in oudemannenhuizen.

In Haarlem is een groot aantal hofjes verdwenen, soms markeert alleen een poort nog waar ooit een hofje was.

Op bijgaand kaartje staan de hofjes die aangesloten zijn bij het Landelijk Hofjesberaad.
Kaart_Haarlem
1. Brouwershofje
2. Bruiningshofje
3. Frans Loenenhofje
4. Gravinnehof
5. Hofje de Bakenesserkamer
6. Hofje Codde & Van Beresteyn
7. Hofje Guurtje de Waal
8. Hofje van Willem van Heijthuijsen
9. Hofje ‘In den Groenen Tuin’
10. Hofje van Loo of Elisabeths Gasthuishofje
11. Hofje van Noblet
12. Hofje van Oorschot
13. Hofje van Staats
14. Johannes Enschedéhof
15. Luthers Hofje
17. Remonstrants Hofje
18. Teylers Hofje
19. Vrouwe- of Verwershofje
20. Vrouwe- en Anthonie Gasthuys
21. Wijnbergshofje
22. Zuiderhofje