Cathrijn Maartensdochterhof

Dit hofje werd gesticht in 1608 door Cathrijn Maartensdochter, weduwe van een welgestelde kleermaker. Hetzelfde jaar dat het hofje gesticht werd, waren er al acht huisjes gereed. Toen bevond het hofje zich aan de Zijdgracht (in 1886 gedempt), beter bekend als Korevaarstraat. In 1646 was het hofje voltooid en in 1910 werd het hofje verplaatst naar de Pasteurstraat, wegens het aanleggen van de Oranjeboomstraat. Ook de stichtingssteen met het opschrift werd meegenomen naar de nieuwe locatie.

Pasteurstraat 2, Leiden
Het hofje wordt beheerd door
Stichting Hofjes Diaconie van de Hervormde Gemeente Leiden
Oude Rijn 44 b/c
2312 GH Leiden

Foto: Niek Bavelaar