Bijeenkomsten

Jaarlijks worden twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor vertegenwoordigers van de hofjesbesturen. Deze bijeenkomsten bestaan uit een huishoudelijke vergadering van het Landelijk Hofjesberaad en een inhoudelijk deel met een lezing of presentatie. Op het programma staan dikwijls ook stadswandelingen. De jaarvergaderingen bieden een goede gelegenheid zijn/haar collega-bestuurders van andere hofjes uit het land te ontmoeten. Vaak vinden deze bijeenkomsten plaats in een hofje waarvan het bestuur als gastheer optreedt.