Bevorderaars van het goede

Een kleine bestuursgeschiedenis van het Nederlandse hofje

Henk Looijesteijn

In deel drie van de Hofjesreeks staat de geschiedenis van het besturen van een hofje centraal en wordt antwoord gegeven op vragen als hoe hofjesbesturen werden vorm gegeven, wat voor mensen die bestuurders waren en hoe ze als bestuur te werk gingen, hoe zij met de bewoners om gingen en hoe zij hun hofje in stand hielden. Ook wordt ingegaan op wat er in de 20ste eeuw veranderde en wat er hetzelfde bleef en welke uitdagingen staan hofjesbestuurders te wachten staat in deze eeuw.

Net als in Hofjes als paleizen is ervoor gekozen deze bestuursgeschiedenis uit te werken aan de hand van een aantal voorbeelden. Dit keer zijn dat de Alkmaarse proveniershuizen bestuurd door de familie Foreest als voorbeeld van een ‘familiaal’ hofjesbestuur, en het Poptagasthuis te Marsum en het Rozenhofje te Amsterdam als voorbeelden van een ‘collegiaal’ hofjesbestuur. Wat geldt voor deze hofjes, geldt echter ook voor het Nederlandse hofje in het algemeen.

Gebonden, 112 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd Prijs €19,50 (voor deelnemers aan het LHB €15,00)
ISBN 978 90 70095 16 1

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Reinoud Douwes: tel. 06-55831304

Verkrijgbaar bij: Uitgeverij Van Stockum en de betere boekhandel
www.uitgeverijvanstockum.nl

Een uitgave van Stichting Landelijk Hofjesberaad i.s.m. Uitgeverij Van Stockum